Let op! Je bekijkt een pagina waarvan de discussie is afgesloten. Je kunt op deze pagina dus niet meer reageren.

Praat mee!

Ambachtstraat scenario 'groen in de straat'

| Terug|

Groen in de straat

  • In dit model ligt alles op één niveau, op gelijke hoogte.
  • Langs de winkelzijde is een trottoir.
  • Een multifunctionele strook is als het ware onderdeel van het trottoir en is gescheiden van de rijbaan. Deze strook heeft een onderscheidend materiaal en bundelt het groen en het meubilair. 
  • De focus ligt in dit model op een zo groen mogelijke straat. Er zijn grote plantenbakken voorgesteld met vaste planten en eventueel een struik. 
  • In deze variant zijn er geen langsparkeerplaatsen getekend maar juist op de kruisingen blijven de bestaande insteekparkeerplaatsen.
  • De rijbaan heeft een smal profiel. De fietser in gelijke richting gaat hier samen met de auto. 
  • Het trottoir aan de overzijde wordt gebruikt voor voetgangers en fietsers in tegengestelde richting. De scheiding met de rijbaan is door een brede band (geen hoogteverschil) en is dus overrijdbaar.
  • Langs de woningen is een haag voorgesteld voor een meer groene uitstraling en het mogelijk maken van een veilige oversteek.

Wat vindt u van dit scenario? Wat spreekt u het meeste aan? En waarom? En wat minder? Graag horen we uw reactie!

Reacties

Dit voorstel heeft mijn voorkeur: het sluit mooi aan bij het andere parkmodel. Groen geeft rust, verbinding en zomers koelte. Wat bomen zou nog mooi zijn!
21-10-2019 20:20:34 | beantwoord
Deze variant heeft mijn voorkeur. Groen maakt gelukkig en geeft minder overlast zeggen onderzoeken. Er zijn voldoende parkeergelegenheden in de dichte nabijheid ( o.a. door middel van de doorsteken vanuit het Dekkersplein, op het Koppelplein en in de Leliestraat, bij Plein 5 en Bieb. Overwogen kan worden nog extra plaatsen te realiseren op het terrein van de voormalige Julianaschool).
17-10-2019 17:01:00 | beantwoord
Groen in de straat is wat ik graag zou willen zien. Vanwege de groene insteek heeft dit plan mijn sterke voorkeur. Ik zie graag een winkelstraat die ruim is opgezet. Parkeren zou ik uit de straat weren. Volledige breedte houden voor wandelend publiek. Wel een strook voor verkeer (één richting) en fietsers. De voorgestelde multiruimte met groen zal optimaal gepositioneerd moeten worden, waardoor voor de ondernemers en winkelend publiek meer ruimte ontstaat voor wandelen en uitbaten. Belangrijke focus is de leefbaarheid, dit draagt bij dat de ondernemer daar wil vestigen. Leefbaarheid wordt mijns inziens bereikt door sfeer, ruimte en schaduw. Het groen zie ik door vooral bomen te plaatsen. De leefbaarheid van de winkelstraat wordt juist dan vergroot. Bomen geven gevoel van ruimte en schaduw. Het plaatsen van bomen heeft klimaat adaptieve voordelen, bomen koelen bij extreme hitte, dragen bij aan een optimale grondwaterhuishouding, bevorderen de biodiversiteit en dragen enigszins bij aan CO2 reductie. Deze laatste zijn bijkomende voordelen die in deze tijd niet onderschat mogen worden.
15-10-2019 18:04:02 | beantwoord
-
Gaat ten koste van de parkeergelegenheid, de straat heeft toch een winkelfunctie? En doe iets met braakliggende stukken aan de ambachtstraat. Misschien daarmee wat groen en meer woonruimte voor jongeren realiseren?
11-10-2019 12:06:50 | beantwoord
Mooi ontwerp met veel groen, waardoor de hoge temperaturen 's zomers zullen afnemen en water beter afgevoerd wordt. Er is goed nagedacht over het aantal parkeerplaatsen. Door in het middengedeelte van de straat geen parkeerplaatsen meer te realiseren ontstaat er meer een winkelstraat idee, waardoor bezoekers hier graag zullen lopen. Parkeren in de insteekparkeerplaatsen en het Dekamarkt terrein is afdoende. Er zouden nog bomen kunnen worden gerealiseerd in de straat, waardoor de temperatuur verder afneemt 's zomers en bewoners boven de winkelpanden minder last hebben van de hitte. Hierbij is het wel belangrijk hoge en relatief kleine bomen te introduceren, waardoor vrachtwagens die de winkels bevoorraden de dorpskern kunnen blijven bereiken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan platanen. Als laatste zou ik fietsers en voetgangers gescheiden houden. Ook al zullen er borden worden geplaatst waarop staat dat ''fietsers te gast'' zijn, fietsers zullen blijven bellen waardoor voetgangers zich niet vrij kunnen bewegen. Kortom: langs de winkelpanden, de strip, voetgangers en gescheiden houden van auto's en fietsers. Mijn voorkeur gaat uit naar dit ontwerp.
10-10-2019 20:15:15 | beantwoord
Sluit mooi aan bij het park-idee voor het marktplein, dat mijn voorkeur heeft.
10-10-2019 17:41:47 | beantwoord

Plaats een reactie

  • ${xf.ViewCommentTextBox("UserName",200,true,"")}

Let op! Je bekijkt een pagina waarvan de discussie is afgesloten. Je kunt op deze pagina dus niet meer reageren.