Let op! Je bekijkt een pagina waarvan de discussie is afgesloten. Je kunt op deze pagina dus niet meer reageren.

Praat mee!

Marktplein scenario ‘het plein als een park’

| Terug|

Voor het Marktplein zijn twee scenario’s geschetst; ‘het plein als een park’ en ‘het carré’. Dit is het scenario 'het plein als park'.

Het plein als park

  • Rondom het plein krijgen alle gebouwen een eigen stoep. Zo is er ruimte om te lopen, maar ook ruimte voor terras voor de horeca. Aan de westzijde is dit een afwijkende brede stoep van een afwijkend bijzonder materiaal, bijvoorbeeld een halfverharding. Hier is naast ruimte om te lopen ook ruimte voor nieuwe terrassen, de markt en andere evenementen. De doorlopende weg met parkeren aan deze zijde verdwijnt.
  • De overige ruimte wordt als groene plek ingevuld, met een gazon. Dit wordt zover mogelijk doorgetrokken tot aan de gevels waardoor het hele gebied een groene uitstraling krijgt. De muziektent komt hierdoor in het groen te staan. 
  • De (hoofd)wegen liggen slingerend door het park, eventueel met een stoep erlangs. De verbinding naar de Ambachtstraat krijgt hierdoor een iets andere aansluiting. De langzaamverkeer routes liggen ook slingerend door het park en zijn gebaseerd op logische fiets- en wandelbewegingen.
  • De bestaande bomen blijven zoveel als mogelijk behouden. Er wordt een grote rode beuk toegevoegd en enkele andere bomen die meer op zichzelf staan. 
  • In het gazon kunnen stroken met bijvoorbeeld bollen of andere bloemen worden toegevoegd waardoor de ruimte kleurig wordt.
  • Er zijn parkeerplaatsen aanwezig langs de hoofdweg. 
  • Evenementen zoals de kermis kunnen plaatsvinden op het gazon (met een goede drainage!) en op de brede strook langs de westzijde.

*Variant van het park

In deze variant is er geen brede strook aan de westzijde, maar overal doorlopende stoep. Er komt een centrale plek rondom de muziektent in het park waar dan de marktkramen zouden kunnen staan.

Wat vindt u van dit scenario? Wat spreekt u het meeste aan? En waarom? En wat minder? Graag horen we uw reactie!

Reacties

Dit voorstel heeft mijn voorkeur: door het groen gaat het hart van het dorp rust en verbinding uitstralen. Het lijkt mij een fijne plek om te zijn, elkaar te ontmoeten en voor gezellige evenementen. Dat komt toch echt door het groen en het open karakter. Het andere voorstel is wat geslotener, waardoor het meer op zichzelfstaand is, minder open. Ook verhindert het groen dat het stiekem toch als parkeerplaats wordt gebruikt. Leuk als er nog wat gezellige terrasjes bij komen. Parkeren mag wat mij betreft helemaal elders, bijvoorbeeld bij de supermarkten. In de huidige situatie is het zo jammer dat het plein vooral gebruikt wordt voor blik opstal. Wat mij betreft mogen auto’s er zo veel mogelijk geweerd. Bijvoorbeeld door de rij route richting de Ambachtstraat nog verder te ontmoedigen. En graag snelheidsbeperkende maatregelen voor de auto’s voor ieders veiligheid.
21-10-2019 20:14:37 | beantwoord
Dit voorstel heeft mijn voorkeur: door het groen gaat het hart van het dorp rust en verbinding uitstralen. Het lijkt mij een fijne plek om te zijn, elkaar te ontmoeten en voor gezellige evenementen. Dat komt toch echt door het groen en het open karakter. Het andere voorstel is wat geslotener, waardoor het meer op zichzelfstaand is, minder open. Ook verhindert het groen dat het stiekem toch als parkeerplaats wordt gebruikt. Leuk als er nog wat gezellige terrasjes bij komen. Parkeren mag wat mij betreft helemaal elders, bijvoorbeeld bij de supermarkten. In de huidige situatie is het zo jammer dat het plein vooral gebruikt wordt voor blik opstal. Wat mij betreft mogen auto’s er zo veel mogelijk geweerd. Bijvoorbeeld door de rij route richting de Ambachtstraat nog verder te ontmoedigen. En graag snelheidsbeperkende maatregelen voor de auto’s voor ieders veiligheid.
21-10-2019 20:11:56 | beantwoord
Een park is prachtig, in ieder geval wordt het dan geen parkeerterrein, zoals sommigen liever zouden zien.. De onduidelijkheden over de verkeersstromen moeten weggenomen worden. Bijv.:De verbinding van het Marktplein met de Dekkerstraat tussen de vml. Rabobank en de apotheek is niet aangeduid als voetgangers- of fietspad, zodat bijna-botsingen tussen fietsers en voetgangers regelmatig voorkomen. Als dat gebeurt: hoe is dan de jurisdictie? Volgens de wegenverkeerswet zou het een trottoir zijn?? Als bewoner van het Marktplein gebeurt het regelmatig dat ik bij uitparkeren (Ik woon in het appartentengebouw "het Kromhout") plotseling een fietser bijna aanrijdt die of van het marktplein richt fotograaf van Galen rijdt, of vanaf Jan Somerstraat voor de fotograaf langs naar het Marktplein rijdt. Historisch gezien loopt daar nog steeds een straatje, terwijl het nu volkomen onduidelijk is of het een trottoir is of nog steeds een weggetje.En er wordt uiteraard niet gehandhaafd.Hoe voorkom je dan een aanrijding, op een plek waar de fietser naar mijn mening daar niets te zoeken heeft.De oorzaak ligt er ook in dat de hoogte van de trottoirbanen mensen doet geloven dat het middenterrein geen trottoir is, zodat je daar rustig kunt parkeren. Ik pleit er dan ook voor dat vooral voetgangers op het Marktplein overal voorrang hebben en fietsers een eigen duidelijk aangegeven route (rood). Kort parkeren voor de middenstand moet mogelijk zijn, desnoods met een blauwe zone, de schuine parkeerplaatsen voor de Primera zijn erg gevaarlijk, bijna dagelijks worden daar fietsers bijna aangereden bij uitparkeren. Langparkeren graag elders. Het gras mag van mij verdwijnen, zolang velen er gebruik van maken om op te parkeren, en de rijbaan mag verdwijnen, laat het autoverkeer maar zijn weg zoeken en alles wat geen snelverkeer is voorrang geven. Vrachtverkeer moet zoveel mogelijk worden geweerd.
17-10-2019 17:21:04 | beantwoord
Een marktplein is geen Park. Ook de belijning van de paden is even onduidelijk als de huidige belijning op het plein. Het geheel blijft erg open van karakter en daarmee kaal ( zeker 's winters). Ondanks dat het marktplein heet moet er m.i. gezocht worden naar beslotenheid. Daaraan voldoet meer de carrévorm.
17-10-2019 16:39:59 | beantwoord
Hierbij reageer ik op alle voorstellen die het marktplein behelzen. En wil ik een richting aangeven waar we volgens mijn te gemakkelijk aan voorbij gaan. Stelling: Je hoeft niet alles te veranderen om te moeten veranderen. Wat we al hebben is een mooi en functioneel marktplein wat in deze huidige vorm historisch is gegroeid met inspraak van de burgers. Je kunt mijn inziens nog wel het e.e.a. verbeteren/verfraaien. Uitgangspunt: Multifunctioneel centrum behoud voor alle doelgroepen die er gebruik van willen maken. Vraag jezelf eens af als bezoeker: Wat is er mis met het huidige Marktplein? Ik stel dan ook voor alleen nog de functionaliteit en verfraaiing te verbeteren. Wegen zoals nu open houden, Maar wel oversteekplaatsen in de vorm van zebra’s aanbrengen. (remt ook de verkeerssnelheid). Huidige verharding rond de muziektent behouden. Parkeergelegenheid zoals nu behouden.(koop en Go). Goed voor de bereikbaarheid van de winkels. Dit in het bijzonder ook voor mensen die slecht ter been zijn of met kinderen even snel een boodschap willen doen. Denk b.v. Eens aan de apotheek bezoek. Marktplein beter egaliseren voor mensen met hulpmiddelen (geen ribbels of drempels). Bloemenborder rond de muziektent. Meer groen en verfraaiing. Waterpunt maken met slangaansluiting (bloemen verzorging en voor evenement).Mogelijk: Automatisch watersysteem voor de bloembakken (tegenwoordig eenvoudig aan te leggen) Verkeer remmende maatregelen voor (brommer en fietsen) tussen (apotheek en oude Rabobank). Muziektent beter energie voorziening elektra putjes voor de evenementen/markt. (geen uitgerolde kabels meer over het plein. Voldoende bankjes (maar moeten geen obstakels worden voor markt of andere activiteiten. P.S. Zeker gezien de financiële situatie van de gemeente lijkt mee een volledige ombouw niet op dit gepast en uitlegbaar naar de inwoners. (recentelijk bibliotheek in vizier omsluiten en marktplein gaan verbouwen?). Tot zover mijn reactie. Ik wens de uiteindelijke beslissers veel wijsheid toe. Met vriendelijke groet Karel.L
16-10-2019 14:03:48 | beantwoord
Marktplein is geen park maar evenemententerein Weg voor oude rabobank afsluiten voor gemotoriseerd verkeer Extra parkeerplaatsen aansluitend aan bestaanden p-plekken voor Blokker (dinsdags eventueel verbod ivm markt) Het hele plein gelijkvloers ook de waterspeelplek (indien nodig afsluitbaar bij markt/evenement) Waterpunt met mogelijkheid slangaansluiting bloemen verzorging en evenement Dorpspomp bij muziektent plaatsen en repareren Bloemenborder met stenen rand aan wegzijde voor veiligheid (dat kinderen niet zo de weg op lopen) beeldbepalende boom met boombank Rond de muziektent rand met bloembakken afgewisseld met zitmogelijkheid Tussen de bomen aan de westzijde banken handhaven Stapvoets rijden Parkeren met parkeerkaart (max tijd) Stokrozen, annabella's e.d voor omliggende panden zetten Muurschilderingen in gang Dekkerplein/marktplein Toegang kelder muziektent verbeteren en slimme meter plaatsen Alle straatovergangen zebraas maken en fietsvriendelijke drempels Minimaal 5 elektraputten tbv markt, evenementen en kerstboom Fietsoplaadpunt Extra boom hoek zegerijstraat De weekmarkt rondom de muziektent (Helaas kan ik mijn tekening van het plein hier niet bij plaatsen)
15-10-2019 21:07:15 | beantwoord
De plannen zien er mooi uit, maar dat betekent niet dat het ook plannen zijn die passen bij het straatbeeld wat Brummen vertegenwoordigd. Er is nu al een groot tekort aan parkeerplaatsen op het Marktplein waardoor bezoekers van het Kromhout hun auto soms midden op het plein naast de muziektent parkeren. Dit ziet er voor mensen die er langs rijden niet uit en het straatbeeld van een mooi Marktplein gaat hierdoor verloren. Door de plannen zo uit te voeren dat er op het Marktplein ook nog eens 32 parkeerplaatsen vervallen vraag ik me af waar mensen gaan parkeren. Het Koppelplein als uitvalsbasis zou een oplossing kunnen zijn, maar dan moet deze ook toegankelijk zijn vanaf de Arnhemsestraat met de mogelijkheid tot meer parkeerplaatsen. Een andere oplossing is om het deel dat nu écht Marktplein is (muziektent, grasstroken en de bomen rondom het plein) aan te pakken en de parkeerplaatsen er omheen gewoon te laten bestaan. Voor wat betreft de Ambachtstraat zou meer groen zeker niet misstaan, maar ook hiervoor geldt, waar ga je straks parkeren? Nu is het soms al zoeken naar een parkeerplaats of doorrijden naar de Jumbo waar het vaak ook zoeken is naar een plekje. Laat staan als de straat versmald gaat worden, want om vanaf het Marktplein snel aansluiting te vinden naar Eerbeek gebruiken veel mensen de Ambachtstraat. Dit omvormen naar een straat waar de auto te gast is lijkt me geen goed idee. Al met al zeker vóór meer groen, maar ook voor genoeg parkeerplaatsen en voorzieningen voor bezoekers!
15-10-2019 17:31:38 | beantwoord
Ik vind dat dit plan de overzichtelijkheid van het marktplein goed behoudt en met het groen toegevoegde waarde maakt voor de horeca die het moet hebben van mensen die graag wat langer op de terrassen blijven zitten. Zitranden en dergelijke zijn altijd iets handig op zo'n plek, dit maakt het ook makkelijk om aan het marktplein lekker te zitten zonder iets te moeten kopen. Zo heb je de keuze tussen terras en mooie zitrand. Ik zou zelf nog iets meer kijken of er mogelijkheden zijn voor laadplekken voor elektrische fietsen, of überhaupt ruimte om kort de fiets neer te zetten. Als dit een mooie plek wordt voor mensen die door Brummen naar de Veluwe, Arnhem of de Achterhoek fietsen zou het zonde zijn als ze dan maar hun fietsen midden in de wereld moeten zetten. Juist met dit ontwerp is er plek om met je fiets dat overzicht te houden. Toch zou ik de gemeente aanraden om het marktpleinplan in zijn geheel te herzien nu de hele zuidzijde niet meer is of wordt wat het geweest is, met de verschrikkelijke brand. De gemeente moet de nadruk houden op het bewaren van de atmosfeer in het centrum en daarna pas kijken hoe je daar bovenop kan bouwen. Eerst was dat bewaren geen probleen: we hadden mooie gevels en er zaten goede bedrijven in. Nu hebben we alleen nog maar de gevels en ondernemers zonder bedrijf. Het centrumplan Brummen moet gebruikt worden als een moment om hiermee naar een soort spreekwoordelijke feniks te zoeken die zorgt dat Brummen zijn vitaliteit niet verliest.
15-10-2019 14:24:39 | beantwoord
Het marktplein is bedoeld als centrum van het dorp met daarop de markt en plek voor evenementen. In dit ontwerp is er een strookje grond onder de huidige bomen en dat zou zijn voor de marktkramen. Hoe komen de kramen op hun plek? In de realiteit is dit veel te klein om te kunnen gebruiken. In dit plan verdwijnen maar liefst 27 parkeerplekken.. Waar moet men de auto neerzetten? Dat gaat gebeuren op de stoep/paden? Ander slecht punt: Apotheek niet bereikbaar voor de mensen die slecht ter been zijn, maar ook de andere winkels niet. De Arnhemseweg is nu al een slalom-weg met al de auto's die langs de stoep geparkeerd staan omdat daar nu ook al te weinig parkeergelegenheid is bij de huidige winkels. Dit zou met dit plan nog veel erger worden. En dan als laatste.. allemaal leuke ideeen maar de gemeente heeft geen geld. Ga ajb niet de boel op de kop gooien om dan de werkzaamheden te moeten stoppen omdat er geen geld is. (zie wat ook met het viaduct nu gebeurt). Een idee zou zijn het originele plan van het oude Marktplein weer op te pakken zoals het vroeger was. Ook met groen en bomen maar zonder de heleboel op de kop te gooien,.
15-10-2019 13:09:43 | beantwoord
* Variant van het park is nog beste. - minpunt: te veel gras, waar honden op gaan poepen - al het gras zo-i-zo aanleggen met: drainage, maar ook met grasbetonblokken, zodat je een betere verharding hebt - Let op: bewoners die nu een eigen inrit en garage naast de woningen hebben, zullen altijd toegang met de auto moeten behouden.
14-10-2019 15:19:18 | beantwoord
Prachtig mooie groene plannen voor het centrum van Brummen. Bij beide vraag ik mij het zelfde af. De vraag waar van de gemeente Brummen deze plannen wil bekostigen vindt ik al een hele belangrijke. In beide schetsen kan ik er niet echt uit halen of het marktplein nog bruikbaar is voor de markt, Kermis en alle andere evenementen in en rondom onze mooie muziek tent. Misschien moeten er gewoon de oude foto's er weer eens bij gepakt worden van tussen 1900 en 1960. Het marktplein was toen groen en ruimtelijk en praktisch. En de wijzigen naar een dergelijke situatie zijn naar mijn inzien goedkoop en makkelijk te realiseren en historisch correct en passend tussen alle mooie oude gebouwen in de directe omgeving van het marktplein. Ook las ik meerdere reacties van mensen die de ouderwetse gezelligheid missen. Gemeente Brummen een compliment dat u in een tijd dat er eigenlijk geen geld is voor dergelijke plannen u toch uw nek uit wilt steken om onze gemeente nog mooier te maken. Maar alstublieft houd het praktisch, gezellig en vooral qua kosten bij de weg.
11-10-2019 19:26:35 | beantwoord
Mijn voorkeur gaat uit naar deze vorm. Ziet er speels en gezellig en past goed bij de doorgaande weg
11-10-2019 18:22:41 | beantwoord
Mooie tekening, maar niet voor brummen. Want waar moet de kermis heen, de feesten, de markten zoals pinkstermarkt en de gewone markt. Dit plijn heet marktplein, dus laten we het ook vooral die functie blijven houden. Geen park van maken. Mvg Christina Bagijn
11-10-2019 11:45:59 | beantwoord
Marktplein, de benoeming zegt het al: MARKT PLEIN, waarom dan een park (MARKPARK????). Er is al een park in Brummen, namelijk Het Goor. Apotheek moet zeker voor invalide mensen bereikbaar zijn. Wat te doen met het onderhoud van een park? Wat te doen met evenementen? In mijn optiek verliest het centrum van Brummen veel levendigheid als dit een park wordt. Het wordt saai!!
11-10-2019 11:42:03 | beantwoord
Mooi ontwerp met veel groen, waardoor de hoge temperaturen 's zomers zullen afnemen en water beter afgevoerd wordt. Er zijn te weinig parkeerplaatsen in mijn optiek. Wellicht kunnen voor Van Galen nog parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zodat het idee van een park toch behouden wordt en er meer ruimte is om te parkeren. Dit is ook handig aangezien zich hier een DHL postafhaalpunt bevindt, die een hoop bezoekers naar de dorpskern trekt. Verder zou het park beter kunnen worden verbonden met het parkeerterrein bij de Dekamarkt, bijvoorbeeld door de paden en het groen door te trekken in het pad tussen de apotheek en het voormalig bankgebouw. Zo ontstaat een betere doorstroming tussen parkeervoorzieningen en het park. Wellicht zou er in het ontwerp ook nog aandacht kunnen worden geschonken aan de belevenisfactor, bijvoorbeeld door waterfonteinen te realiseren. Mits er meer parkeervoorzieningen komen en toch de beleving van een park bewaard blijft gaat mijn voorkeur uit naar dit scenario.
10-10-2019 20:01:51 | beantwoord
Park heeft mijn voorkeur. Meer groen is altijd goed.
10-10-2019 18:47:21 | beantwoord
-
Ik zou niet de weg sluiten langs de apotheek, verkeersremmende maatregelen nemen over de hoofdroute Zutphense/Arnhemsestraat en een voorziening maken om daar makkelijker over te kunnen steken en het plein zo in tact laten dat je er nog wel evenementen kunt organiseren, dus ook de markt op het plein blijven houden.
10-10-2019 18:37:20 | beantwoord
Prachtig, veel groen, speelse lijnen.
10-10-2019 17:39:50 | beantwoord
Park heeft mijn voorkeur, lekker veel groen
10-10-2019 16:58:57 | beantwoord
Dit is natuurlijk prachtig in het centrum van brummen. Had graag nog wel iets met water gezien om ook daadwerkelijk de kleintjes te kunnen laten spelen.
10-10-2019 15:35:41 | beantwoord
Dit ontwerp is toch wel mijn favoriet. Een stoeprand voor de winkels zoals de apotheek is wel een goed idee, net name voor mensen die slecht ter been zijn.
10-10-2019 15:13:17 | beantwoord
Ontwerp Park heeft mijn voorkeur. Met name de verbinding tot terrassen en het vele groen spreekt mij enorm aan. Waterornamenten zoals Eerbeek dit heeft zou ook leuk zijn als aanvulling voor de jeugd.
10-10-2019 15:10:07 | beantwoord
Vind dit ontwerp erg mooi. Heeft ook mijn voorkeur. Mooi ruimtelijk opgezet Ik zie alleen dat apotheek niet te bereiken is met de auto dus dat men een stukje moet lopen voor mij geen probleem maar mensen die slecht ter been zijn hoe is dit voor hun?
10-10-2019 14:31:39 | beantwoord

@Michelle : Goed punt de bereikbaarheid van voorzieningen voor mensen die slecht ter been zijn . Naast mooi en groen afval is leefbaarheid en bereikbaarheid ook een punt van aandacht. Invalidenplek nabij apotheek is een must.

10-10-2019 20:12:51 | beantwoord
Het Plein als park,prachtig ontwerp,oogt groener en ruimer.Fijn de markt onder de bomen,lekker koel als het warm is,deze geniet mijn voorkeur.De variant toont meer beton,daar hebben we genoeg van.
10-10-2019 14:28:21 | beantwoord

Plaats een reactie

  • ${xf.ViewCommentTextBox("UserName",200,true,"")}

Let op! Je bekijkt een pagina waarvan de discussie is afgesloten. Je kunt op deze pagina dus niet meer reageren.