Nieuws

Praat dinsdag 8 oktober mee over het centrum van Brummen!

Praat dinsdag 8 oktober mee over het centrum van Brummen!

Het centrum van Brummen is een dynamische plek met een eigen identiteit. Maar het kan wel een impuls gebruiken. Dit heeft door de crisis langer geduurd dan was voorzien. Vorig jaar hebben zowel de Dorpsraad als Ondernemersvereniging Brummen signalen en wensen van inwoners en ondernemers voor het Brummense centrum in kaart gebracht. Met behulp van deze actieve inzet is een plan van aanpak gemaakt voor 7 deelgebieden. Ieders met eigen opgaven en kansen. We gaan als eerste concreet aan de slag met de ontwikkeling van het Marktplein en de Ambachtstraat. Dit ontwerp willen wij graag samen met inwoners en andere belanghebbenden vormgeven. Om samen te komen tot een definitief ontwerp nodigen wij u van harte uit om op dinsdag 8 oktober om 19.00 uur aanwezig te zijn in de raadzaal het gemeentehuis in Brummen. 


Om te komen tot een ontwerp dat het beste past bij Brummen is er een werkgroep opgericht waarin aanwonenden, aanliggende ondernemers en partijen als de dorpsraad en de ondernemersvereniging zijn aangesloten. Daarnaast organiseren wij dorpsgesprekken om iedereen de stand van zaken van het ontwerp voor te leggen en deze verder aan te scherpen. Het eerste dorpsgesprek vindt plaats op dinsdagavond 8 oktober. 


Verschillende varianten 
Tijdens deze avond lichten wij om 19.00 uur kort toe wat de ontwikkelingen zijn binnen het centrumplan Brummen en wat er de komende tijd gaat gebeuren voor het Marktplein en de Ambachtstraat. Het ontwerpbureau licht daarbij verschillende varianten toe met ieders verschillende kenmerken. Deze varianten zijn uitgewerkt met behulp van de opgehaalde input van de dorpsraad, ondernemersvereniging en aan de hand van de structuurvisie uit 2011. 


Geef uw mening per variant 
Na de korte introductie heeft u de gelegenheid om per variant uw reactie te geven. Ook kunt u aanvullende informatie onder de aandacht brengen. Met de informatie die wij ophalen worden de goede punten uit de verschillende scenario`s bij elkaar gebracht. Zo wordt toegewerkt naar één ontwerp. Dit ontwerp wordt nogmaals aan iedereen voorgelegd ter verbetering. Begin 2020 moet er een definitief ontwerp gereed zijn. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht. In 2020/2021 moeten de werkzaamheden vervolgens buiten gaan plaatsvinden. 
 

|